+35898190020

Lankapaja Oy − med yrkesskicklighet sedan 1935

Från tillverkare av lampskärmar till pålitlig underleverantör i metallbranschenÄven om Lankapaja Oy idag är en av Finlands ledande produktionsanläggningar i metallbranschen, så startade vi anspråkslöst vår verksamhet från gräsrotsnivå. Lankapaja Oy, som Yrjö Kuloaho grundade 1935, tillverkade i början lampskärmar. Lokalen låg då i Rödbergen i Helsingfors, därifrån har vår långa resa lett fram till våra

produktionsanläggningar i Nummela, Lahtis och ända till Sverige. 2015 firade vårt företag sin 80-åriga framgångshistoria. Idag täcker vår produktion flera tillverkningsbranscher samt flera högkvalitativa metallprodukter allt från små och stora kontraktstillverkningar till industrins avtalstillverkningar i olika storlekar. Bekanta dig med vårt företag och ta kontakt, om du söker en samarbetspartner i metallbranschen.

Ta kontakt och fråga mer om samarbete

Från 1950-talet till 1980-talet

På 1950-talet när produktionen växte byttes Rödbergen ut mot Vallgård, där vårt företag skaffade större lokaler. Vid den tiden sysselsatte Lankapaja Oy 15 personer. När man kom till 1970-talet hade personalen vuxit till 24 arbetstagare, som dock på 1980-talet halverades till 12 personer. Då var vår omsättning redan 2,6 miljoner mark, vi verkade i huvudsak som underentreprenör till metallindustrin. Vid samma tidpunkt tog man i bruk styrsystem för produktionen, vilket effektiviserade arbetet ytterligare.


1990- och 2000-talens faser och utveckling av produktionen

1990- ja 2000-talen var årtionden av tillväxt och utveckling för Lankapaja. På 1990-talet flyttade vi till lokaler på 1500 kvadratmeter i Stensvik, Esbo, och vi öppnade det första arbetscentret för tunnplåt. Då kom tunnplåtsprodukterna och kunnandet rörande dem för att stanna. Under 2000-talet tog igen vårt företag stora steg framåt, när logistikens pionjärföretag K. Hartwall Oy blev delägare i Lankapaja. Vi kunde sammanföra vårt kunnande och produkturvalet blev permanent med logistiska lösningar, som tvätteri- och hotellcontainrar samt transportlösningar och metallprodukter som rör inredning av butiker, som hyllor, korgar, spjut och displayer. Dessutom flyttade vi från Esbo till Nummela till betydligt större lokaler än tidigare, totalt 12 000 m2.


2010-talet – från expansionsåren till nutid

2010-talet kännetecknades av en kraftig expansion. Vi skaffade mer produktionsyta på 10 000 m2 och vi utvidgade vårt företag till Lahtis samt på grund av den växande efterfrågan också till Skillingaryd i södra Sverige. Idag har vi koncentrerat oss till större del på kontraktstillverkning, och vi kan producera all sorts metallarbeten åt våra kunder med allt från små komponenter till större helhetslösningar.