+35898190020

Metallbranschens traditionella,
men moderna yrkesman

Ståltråds- och möbelrörsprodukter, tunnplåtsproduktion och andra metallarbeten

Produktion på Nummela-Lahtis-axeln samt i Sverige

Lankapaja Oy kan åt såväl små som större företag erbjuda individuella lösningar; om det så är fråga om tunnplåtstillverkning, ståltråds- eller möbelrörsprodukter eller annat underleverantörskap inom metallbranschen, så är vi ett säkert val till samarbetspartner. Vår produktion täcker flera av metallbranschens delområden, vilket gör att vi kan lösa in vårt motto ”one-stop-shop”. I våra fabriker varierar produktionens tyngdpunkter samt produktionens omfattning efter fabrikens kapacitet och maskinparken. Du hittar mer information om våra produkter här.

Ta kontakt med vår försäljning och fråga mer

Flytande underentreprenörsproduktion med yrkeskunnig

Vi investerar kontinuerligt i en så mångsidig maskinpark som möjligt, för att kunna erbjuda kostnadseffektiva tillverkningsmetoder för kundernas behov. På vår största fabrik i Nummela har vi en omfattande maskinpark, som möjliggör en mycket mångsidig produktion efter kundens behov. Bekanta dig med vår produktion genom att titta på videorna nedan.