Som en del av vårt tjänsteutbud betjänar vi våra kunder med tillverkning av maskinbearbetade delar. Detta är starkt förknippat med vårt One-Stop-Shop-tänkande där vi försöker koncentrera alla tillverkningsfunktioner under samma tak. Tanken är att om en produkt som vi tillverkar till exempel kräver olika rotationskroppar och/eller maskinbearbetning efter en svårare svetsning så sköter vi det själva.

Maskinbearbetningen är en intern tjänst som vi använder till att i slutändan skapa mervärde för våra kunder. Vi säljer inte maskinbearbetade delar som så, utan tjänsten är en del av vårt större tjänsteutbud. Vi använder våra kunskaper inom bearbetning även för tillverkning av verktyg. Vi tillverkar till exempel olika bockningsverktyg för användning i vår egen produktion.

Om en kund behöver tyngre bearbetningskunnande kan vårt dotterbolag
Reifer hjälpa till med tillverkning av tunga detaljer.