Tiedote Lankapaja Oy:n asiakkaille Koronavirus Covid-19 liittyenKoronaviruksella ei ole toistaiseksi vaikutuksia Lankapajan
asiakastoimituksiin. 


Lankapaja on varautunut omalta osaltaan ennakoivalla
toimintasuunnitelmalla turvaamaan tuotannon ja toimitusten jatkumisen.

Lankapaja on antanut koko henkilöstölle toimintaohjeistukset
huomioiden Valtioneuvoston antamat ohjeet ja suositukset. Toimintaohjeistuksia
päivitetään jatkuvasti tilanteen edetessä ja Lankapajan COVID-19 työryhmä
kokoontuu päivittäin ja tiedottaa kaikkia työntekijöitä säännöllisesti.

Liikematkustus on kielletty, tarpeetonta matkustamista on
rajoitettu ja asiakastapaamiset hoidamme etänä. Myyntihenkilöstö työskentelee
osittain etänä ja vastuumyyjän tavoittaa kuten normaalisti sähköpostilla tai
puhelimella.


Seuraamme tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tiedotamme
asiakkaitamme mahdollisista muutoksista.


t Lankapaja Oy:n Johto